Védekezési szabályzat.

A 2020. évi pandémiás időszakra.


Több mint két hónapja annak, hogy az Istentiszteleteinket áthelyeztük az online térbe, ezzel együtt a közösség megélését csak virtuális formában valósíthattuk meg. Sok megtapasztalást hozott ez a rendkívüli időszak. Megmutatta azt is, hogy milyen nagy szükségünk van a testvéri együttlétre, közös igehallgatásra és éneklésre, egyáltalán látni egymást és tudni egymásról, kezet fogni és megölelni egymást. Most is megmutatkozott, hogy ajándék vagyunk egymásnak az Úrtól. A járvány jelenlegi állapotában a szakemberek a társadalom nyitását hirdették meg, és megtarthatónak látják az Istentiszteleteket is.

Az evangélikus Püspöki Tanács ajánlásait figyelembe véve a Filadelfia Evangélikus Egyházközség elnöksége az alábbiak szerint szabályozza a gyülekezeti Istentiszteletek megtartását:


- nem tekintjük hitpróbának a templomba járást, aki úgy gondolja, hogy még nem tudja felvállalni a kockázatát egy közösségi alkalomnak, természetesen megértjük.

- a veszélyeztetett korban és állapotban lévőket kérjük, hogy saját érdekükben még tartózkodjanak a közösségi alkalmak látogatásától. (A virológusok szerint a veszélyeztetett életkor a 65-70 éven felülieket jelenti, de természetesen ez általános kondíció alapján magasabb és alacsonyabb is lehet. A másik érintett csoport a krónikus betegek, legyengült szervezetűek csoportja.) Akik nem tudnak, vagy nem szándékoznak a templomi Istentiszteletre jönni, számukra továbbra is biztosítjuk az online közvetítést, és ha szükséges, papír alapon a gyülekezeti bulletint és az igehirdetés szövegét.

- az alkalom lebonyolítására segítő csoportot alakítunk, akik

   - előkészítik a templomot és az érintett helyiségeket a gyülekezet fogadására. Elsősorban szellőztetéssel, fertőtlenítő szerek kihelyezésével, a terasz ajtók megnyitásával.

   - biztosítják a bevonulás és kivonulás folyamatosságát, hogy ne alakulhasson ki akaratlanul is csoportosulás.

   - ellenőrzik a szájmaszk vagy az arc eltakarását biztosító sál, kendő meglétét, és tanácsolják a használatát.

- online felületeken, és egyéb csatornákon értesítjük a gyülekezet tagjait, hogy szokás szerint a Szentírás igéit, az énekeket és a liturgiát kivetítjük, de akinek látásproblémája van, ebben az időszakban nem tudja használni a gyülekezeti énekeskönyveket, ezért a sajátját kell hoznia. (A közösen használt tárgyak is lehetnek a vírus közvetítői.)

- kezdetben nem tartunk gyermekalkalmat az Istentisztelettel párhuzamosan. Akik gyermekekkel érkeznek az alkalomra, kérjük ne engedjék a gyülekezet tagjai között sétálni őket. Készítünk gyerekórai kifestőt, amivel le lehet a figyelmüket kötni, illetve felállva a helyükről lehet sétáltatni őket. Jó lenne a távolságot közöttük is megtartani.

- a liturgus és igehirdető kivételével mindenkinek viselnie kell a szájmaszkot vagy az arc eltakarását biztosító sálat, kendőt. Szakemberek vizsgálata szerint az éneklés során megmozduló levegő szintén terjesztője lehet a vírusnak, ezért a maszk használata akkor is kötelező. A tapasztalataink alapján majd meghatározzuk az éneklés hosszát, szükség esetén rövidítünk.

- a megszokott ülésrendtől el kell térnünk. Csak minden második sorban ülhetnek gyülekezeti tagok, és még a régi jó barátokat is kérjük, hogy egymástól 1,5 m-re foglaljanak helyet. Az egy háztartásban élők természetesen feltölthetik a sorokat. (Az ajánlott távolságokat foglalt táblák kihelyezésével jelezzük, a családok összeszedhetik és az alkalom végén visszahelyezhetik ezeket a táblákat.)

- az első és harmadik sorban foglaljanak helyet a veszélyeztetett korhoz közel lévők, számukra az oltártér melletti terasz ajtó rendelkezésre áll, illetve, ha lépcsőzési nehézsége van valakinek, akkor megvárja, amíg a hátsó soroktól kezdve a gyülekezet elhagyja a templomot, és akkor a főbejáraton is tud távozni. (A templom elhagyásának rendjét a hátsó sorokon kezdve, soronként a segítők vezénylik.)

- az időjárástól függően az ajtók folyamatosan vagy szakaszosan nyitva lesznek, erről szintén a segítők gondoskodnak.

- kézfogástól, öleléstől testvéri csókoktól egyelőre tartózkodjunk, az ajánlott társadalmi távolságtartást figyelembe véve.

- az úrvacsora biztonságos kiosztása érdekében egyelőre tartózkodunk a közös kehely használatától, a lelkész bemártással kézbe szolgáltatja ki a szent jegyeket.

- a szabályzat a nyírteleki helyzetet veszi alapul, de ugyanúgy a helyi lehetőségek szerint mind a kisvárdai, mind a görögszállási Istentiszteleteken alkalmazandó.

- a hétközi alkalmak nem a szokott rendben, hanem a nagyteremben távolságtartással, szájmaszk használatával megtarthatók. A különböző alkalmak vezetői meghirdetik az alkalmak indulásának időpontját és rendjét. A körülményeket pedig előkészítik és biztosítják, különös figyelemmel a higiéniás előírásokra.

- a járványhelyzet változásával, a kormány rendelkezéseivel, a Püspöki Tanács ajánlásaival módosulhatnak a szabályzatban foglaltak.Nyírtelek, 2020. 05. 19.

___________________________        ________________________________

       Bánszky István                                                     Györfi Mihály

          Felügyelő                                                     Evangélikus igazgató lelkész


 

2020© Filadelfia Evangélikus Egyházközség