A Szentírás, Péter Ferenc és felesége felolvasásában.

A hét mindennapján
egésznapos rádió közvetítés!
Közvetítés az Istentiszteletről
minden vasárnap.

Revideált Károli Biblia (2011).
 
 
 
Ószövetség.

 

Mózes I. könyve.

 

 

Mózes II. könyve.

 

 

Mózes III. könyve.

 

 

Mózes IV. könyve.

 

 

Mózes V. könyve.

 

 

Józsué könyve.

 

 

Bírák könyve.

 

 

Ruth könyve.

 

 

Sámuel I. könyve.

 

 

Sámuel II. könyve.

 

 

Királyok I. könyve.

 

 

Királyok II. könyve.

 

 

Krónikák I. könyve.

 

 

Krónikák II. könyve.

 

 

Ezsdrás könyve.

 

 

Nehémiás könyve.

 

 

Eszter könyve.

 

 

Jób könyve.

 

 

Zsoltárok könyve.

 

 

Példabeszédek könyve.

 

 

Prédikátor könyve.

 

 

Énekek éneke.

 

 

Ézsiás könyve.

 

 

Jeremiás könyve.

 

 

Jeremiás siralmai.

 

 

Ezékiel könyve.

 

 

Dániel könyve.

 

 

Hóseás könyve.

 

 

Jóel könyve.

 

 

Ámosz könyve.

 

 

Abdiás könyve.

 

 

Jónás könyve.

 

 

Mikeás könyve.

 

 

Náhum könyve.

 

 

Habakuk könyve.

 

 

Zofoniás könyve.

 

 

Haggeus könyve.

 

 

Zakariás könyve.

 

 

Malakiás könyve.

 

 

 

Újszövetség.

 

Máté evangéliuma.

 

 

Márk evangéliuma.

 

 

Lukács evangéliuma.

 

 

János evangéliuma.

 

 

Apostolok cselekedetei.

 

 

Róma beliekhez írt levél.

 

 

Korinthus beliekhez írt I. levél.

 

 

Korinthus beliekhez írt II. levél.

 

Galatáknak írt levél.

 

 

Efezusus beliekhez írt levél.

 

 

Filippi beliekhez írt levél.

 

 

Kolossé beliekhez írt levél.

 

 

Thesszalonika beliekhez írt I. levél.

 

 

Thesszalonika beliekhez írt II. levél.

 

 

Timóteushoz írt I. levél.

 

 

Timóteushoz írt II. levél.

 

 

Tituszhoz írt levél.

 

 

Filemonhoz írt levél.

 

 

Zsidókhoz írt levél.

 

 

Jakab levele.

 

 

Péter I. levele.

 

 

Péter II. levele.

 

 

János I. levele.

 

 

János II. levele.

 

 

János III. levele.

 

 

Júdás levele.

 

 

János Jelenések könyve.

 

 

 

………..A Hangos Biblia teljes anyaga itt található, és letölthető.

………..A Hangos Biblia teljes anyaga tömörítve innen letölthető.

………..A Hangos Biblia készítésének program táblázata.