Történelmünk

A hét mindennapján
egésznapos rádió közvetítés!
Közvetítés az Istentiszteletről
minden vasárnap.

A Filadelfia Evangélikus Egyházközség (Nyírszőlősi Evangélikus Egyházközség) 1992-ben lett önálló szervezeti egységgé, de az Úr igéje gazdagon szóratott évtizedek, évszázadok alatt azt megelőzően is. Bár a nyíregyházi gyülekezet részeként nem volt önálló gazdálkodása és döntési joga, mégis volt önazonosság tudata. Az ébredési mozgalom idején a helyi lelkészeken kívül, egyházunk szinte minden evangélizátora megfordult itt. Megyer Lajos akkori lelkész meghívására szolgált Józsa Márton, Koren Emil, Veöreös Imre, Sréter Ferenc, Balikó Zoltán, Győry János, Galáth György, Ferenczy Zoltán, Csepreghy Béla, Rejtő Mária, Trausch Erzsébet, Tomka Gyula és mások.
Gyülekezet története: Alapításunk előtti időszak áttekintése.
– Dél szabolcsi misszió.
Nyíregyháza város földesura, gr. Károlyi Ferenc úgy gondolta, hogy az elnéptelenedet, birtokára gazdálkodáshoz értő terhelhető családokat hív annak reményében, hogy a használatba adott földeken gazdálkodó emberek benépesítik a területet és gazdaságilag stabilizálják azt.
Tervét 1752-ben terjesztette a nagytanács elé, és Szarvas környékéről Kb. 300 földművest hívott azzal az ígérettel, hogy földet kapnak és vallásukat szabadon gyakorolhatják. Az őszi vetést elvégezték, majd a munka elvégzése után hazaindultak Szarvasra az otthon hagyott családjukért. A letelepítésük nyomán alakult ki a tanya-bokor település rendszer, fejlődött Nyíregyháza városa, és épülhetett fel a szabadvallás gyakorlás tere a nagy nyíregyházi evangélikus templom. Vasárnaponként évszázadokon keresztül, gyalogosan, lóháton, vagy szekéren kelt útra a bokor tanyavilág népe, hogy a nagy templomi Istentiszteleteken részt vegyen. A nagy földrajzi terület miatt a lelkészek munkáját mindig segítették laikus szolgálók, és kántortanítók.
Megyer Lajos lelkész úr visszaemlékezései alapján a múlt század elején, 1934. márciusában megalapították a Dél-Szabolcsi Missziói egyházközséget. Első lelkésze Jóob Olivér (1934) volt, majd Tarján Béla (1935) és Megyer Lajos (1936-1962) szolgált a gyülekezetben. Már 1937-ben megkapta a gyülekezeti státuszt, és két templom építését határozták el, Nyírszőlősön és Kálmánházán. Mindkét templom felépült a háborús időszak ellenére. Megyer Lajos után Benkóczy Dániel (1962-1977), Magyar László (1977-1985), és Bozorády Zoltán (1985-1992) szolgáltak.
– Önállósodás előtt.
Bozorády Zoltán mellett szolgáló Szabó Magdolna segédlelkész kapta feladatul és kezdett 1991-ben Nyírteleken is kapcsolatot építeni az ott lakó evangélikus hátterű családokkal. Az első Istentiszteletet 1991 novemberére hirdette meg, amelyet a polgármesteri hivatal által rendelkezésre bocsátott közösségi házban tartottak meg. Következő évben Boncsér Sándor és felesége Pecsenya Anna lelkészek végezték a szolgálatot ezen a területen, folytatva a megkezdett gyülekezetépítő szolgálatot, mellette végezve a szenvedélybetegek gondozását.
– Önálló gyülekezet.
Az egyházközségünk 1992-ben, önállósodott, a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye 1992. április 28-án hozott döntése alapján Nyírszőlősi Evangélikus Gyülekezet néven. Bozorády Zoltán esperes látása alapján akkor három új gyülekezet alakult a nyíregyházi gyülekezet területén.
A gyülekezet presbitériuma 1992-ben meghívta Györfi Mihályt lelkészének. Beiktatása 1992 augusztus 15-én volt D. Szebik Imre püspök szolgálatával. A lelkészlakás – az önkormányzattól az egykori tanyai-iskolák államosítása fejében – a gyülekezet tulajdonába adott egykori kultúrházból lett átalakítva, amelyben gyülekezeti alkalmak megrendezésére alkalmas helyiségek is voltak. Kezdetben Kazár István, 2000-től Vörös Lajos a Közútkezelő KHT dolgozója, 2006-tól Borbás Zoltán az OEP dolgozója, 2009-től Buzás István tanyagondnok, 2016-tól Bánszky István mentor lett a gyülekezet felügyelője.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 64 települése tartozik az egyházközséghez. Templomaink Nyírteleken, Kisvárdán és Nyírtelek-Görögszálláson találhatók.
………..Templomaink, és területünk.
A gyülekezet kérésére az egyházmegye döntött a névváltoztatási kérelemről és 2009-től Filadelfia Evangélikus Egyházközség a nevünk.

………..Gyülekezeti honlapunk első verziója (ezzel a címmel:https://church.lutheran.hu/nyirszolos/atm.htm). Nagyrésze még mindig működőképes