Hvem er vi

A hét mindennapján
egésznapos rádió közvetítés!
Közvetítés az Istentiszteletről
minden vasárnap.

Hvem er vi?

“Den Filadelfia lutherske menigheten i Nyírtelek ble uavhengig fra den store lutherske menigheten i Nyíregyháza, som ble grunlagt i 1753. Siden vår menighet ble selvstendig har den vært ledet av pastor Mihály Gyorfi . En fjerdedel av fylkets areal, 64 byer og tettsteder , tilhører menigheten. Menigheten har overtatt to kirker:

1. Den lutherske kirken i Kisvárda (grunnlagt i 1931)
2. Den lutherske kirken i Nyírtelek (grunnlagt i 2005)

Medlemmene våres, ca. 1500 mennesker bor på små tettsteder og gårder.

Hva gjør vi?

Siden det ikke eksisterte noen selvstendige lutherske menigheter i dette området før, har menighetsrådet lagt stor vekt på misjonsarbeid og evangelisering helt fra begynnelsen. En gang i året arrangerer vi en inspirasjonshelg for rådsmedlemmene, der vi har fokus på å trene dem til dette arbeidet. I tillegg til ungdoms- , barn- , familie -arransjement som vi kaller for “stille uker”, har vi regelmessige inspirasjonsdager:

1. Først og fremst inspirasjonsdagen den 20. august hvert år i Nyírszolos, som har røtter i tradisjoner på Körmend-gården fra 1950-tallet (200-300 deltakere)
2. Advent i Nyírtelek (100-200 deltakere)
3. “Den aktive inspirasjonsdagen” som vi alltid arransjerer på forskjellig steder hvor det ved siden av fysisk arbeid også er andakt og bibeltime.

Den årlige “Menighetshelga” har også blitt en viktig begivenhet i felleskapet vårt siden 2005 ; 2007.
Vi starter konfirmantgrupper hvert andre år, med sirka 5-15 deltakere. Undervisningen tar 2 år og avsluttes med en eksamen. I dette arbeidet deltar 4-5 tidligere konfirmanter også som medarbeidere. En viktig del av kurset er ei “stilleuke” med deltakelse av alle konfirmantene. Deltakere får økonomisk støtte fra menigheten til denne uken.
Vi driver også med kristendomsundervisnig i grunnskolene i området. I dette arbeidet jobber vi med 80-100 barn hvert år. Siden 1995 har vi hatt gleden av å ansette en fulltids kristendomslærer. Nå for tiden er det Ágnes Kulcsár som gjør denne tjenesten.
I 1998 sendte vi ut menighetsrådsmedlem Miklós Nagy og hans familie for gjenoppbygge den tidligere selvstendige menigheten i Kisvárda som hadde skrumpet betydelig. En stadig voksende kvinnegruppe, barnarbeid og gudstjenester hver sønndag er de viktigste resultatene av deres arbeid.

Ungdommene i vår menighet er engasjert i misjon, musikk og jurnalistikk. De har startet sitt eget ungdomsblad ( “Érted” = 4YOU), som de gir ut hver annen måned. De har startet en musikkgruppe (“EKG”) og en dramagruppe.
Kvinner fra menigheten har startet kvinnegrupper i Kisvárda og Nyírtelek. I disse gruppene kommer medlemmene sammen om viktige tjenester og godt felleskap.
Menigheten startet “Filadelfia” stiftelsen i 1993 ( Åp 3:7-8). Hovedmålet til stiftelsen var kristen undervisning av nye generasjoner og å samle og reorganisere menigheten i Nyírtelek. I 1995 ble byggingen av kirken i Nyírtelek tatt opp som en av målsettningene.
Byggingsarbeidet begynte i år 2000. Samme år ble kjelleren og dekket ferdig. I løpet av det neste året ble veggene i første etasje bygget opp med tak over. Salene i førsteetasjen ble innviet i advent 2005 , og har vært i bruk av menigheten siden da. Nå for tiden fokuserer vi på å gjøre ferdig kjelleren og pastorens tjenestebolig.