NEA-TF-17-M-0861.

A hét mindennapján
egésznapos rádió közvetítés!
Közvetítés az Istentiszteletről
minden vasárnap.

Rövid leírás

A pályázat lebonyolításakor célként jelenik meg, hogy őstermelővé válhassanak, a családok háztáji gazdálkodásba kezdjenek, kihasználatlan parasztudvaraik hasznosítva legyenek, az öngondoskodás felé elmozduljanak, a saját földterületükön, a saját maguk által megtermelt, egészséges táplálkozást elősegítő élelmiszerek termesztése által. A saját fogyasztáson túl termelt javak értékesítése által a családok többletjövedelemhez juthatnak, így gazdaságilag stabilabb rendszerként működhetnek tovább.

Ezt a célt anyagi és humánerőforrás lehetőségeinkhez mérten minimális szinten tudjuk megvalósítani.

A szervezet a hátrányos helyzetű emberek magukról való gondoskodásának a segítésére indult. A szervezet olyan komplex innovatív s egítségnyújtási modell létrehozására törekszik, amely a célterületen élő egyének és családtagjaik számára új alternatívaként jelenhet meg – a családi rendszerek megerősítésében és a munkaerő-piaci re-integráció területén, amely segít kikerülni a mélyszegénységből és a társadalmi izolációból. A komplex munkaforma több önkéntes bevonását teszi szükségessé.

Az alapítvány fogadó szervezetként kíván működni, mint közérdekű önkéntes tevékenységet végzők foglalkoztatója. A jövőben egyre erőteljesebb módon vonja be a szervezet az önkéntes munkát a segítségnyújtási folyamatokba, ezért a program segítésében résztvevő önkénteseink részére közösségépítő és kommunikációs előkészítést tartunk, felkészítve a kihívásra való válaszadásra (hogyan építsünk közösséget, szabadidős és kulturális rendezvények szervezése, laikus segítők szervezése stb.).

2 fővel szeretnénk önkéntes szerződést kötni.

Meg nyert összeg – 200.000 Ft dologi kiadásokra:

– 67.000 Ft ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetési költségei (biztosítási díj, üzemanyagköltség, közüzemi díjak)

– 133.000 Ft adminisztráció költségei (banki költség, könyvelés)NEA_TF_17.